Залесский К.И. Очерк природы и населения Сумского уезда Харьковской губернии

Нешатаев Б.Н. Aктуальные геоэкологические проблемы Сумского Приднепровья

Нешатаев Б.Н. Надпойменные террасы долинно-речных систем верхних течений Псла и Ворсклы, их генезис и геоэкологическая оптимизация

Мовчан В.В., Корнус А.О. Нове екологічне ядро у Псільському екокоридорі

Тамбовцев Г.В., Сердюк М.В. Основные проблемы и перспективы природопользования Запорожской области

Бова О.В. Деякі особливості хімічного складу типових рослин лісостепу Сумської облаcті

Мовчан В.В. Локальні природні резервати як функціональні складові елементи проектованого регіонального ландшафтного парку „Гадяцький”

Данильченко О.С. Географо-гідрологічний та басейновий підходи в сучасних гідрологічних дослідженнях

Шульга В.П. Ландшафтне різноманіття як основна складова природно-культурного середовища Сумської області

Сюткін С.І. Політична карта світу як супероб’єкт політичної географії

Хоменко Л.О. Кількісна оцінка гостроти міжетнічних конфліктів

Сюткін С.І., Зінченко І.В. Функції державних кордонів

Корнус О.Г. Демографічні аспекти формування трудового потенціалу Сумської області

Сташко Я.С., Сюткін С.І. Типізація столиць країн світу

Шарухо И.Н. Палеоэтнокультурная география Беларуси

Попкова Л.И. Значение российско-украинского приграничного пространства в территориальной структуре стран

Матвіїшина Ж.М., Брагін А.М., Кармазиненко С.П. Палеогеографічні умови формування субаеральних антропогенових відкладів рівнинної частини України і пов'язані з ними корисні копалини

Чайка В.В. До питання про стан геологічних пам’яток Сумщини

Палюх В.М. Розвиток поняття «Геологічна пам’ятка природи»

Москаленко Л.Г., Чайка В.В. Геоморфологічна будова полігону польової практики студентів географічної спеціальності

Бедлінський О.І., Бедлінська В.М. Розвиток інтересу до вивчення географії

Автори / Авторы / Authors

Зміст / Содержание / Content