Версія для друку 

Вимоги до змісту і структури статей:

-     рукопис подають до редколегії у вигляді текстового комп’ютерного файлу, без обмеження кількості сторінок; рукопис надсилається електронною поштою на адресу scinotesgeo@ukr.net

-     статті подаються українською, російською або англійською мовами; вони мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і відповідати темам розділів наукового збірника;

-     стаття повинна мати визначену структуру: УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, резюме (обсягом не менше 100 слів тією ж мовою, що і стаття), ключові слова (не менше трьох), основний текст, список літератури, резюме (обсягом не менше 100 слів) та ключові слова англійською мовою;

-     просимо авторів при підготовці статей дотримуватись вимог, викладених у постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 p., №7-05/1; стаття повинна мати обов’язкову структуру – постановка проблеми, формулювання мети (завдань), виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки, список використаних джерел.

Вимоги до оформлення електронного варіанту:

-     електронна версія тексту виконується шрифтом TimesNewRoman (у редакторі Windows/Word – 6.0 і вище) розмір шрифту 14pt, інтервал 1,5, без переносів; поля з усіх боків по 20 мм, формат паперу А4; назва файлу відповідає прізвищу першого автора (наприклад, yuschenko.doc)

-     електронна версія рисунків обов’язкова. Рисунки повинні бути розміщені в тексті, без обтікання текстом, та представлені у вигляді окремих файлів у форматі TIFF або JPEG (назва файлу відповідає прізвищу першого автора, наприклад, yuschenko.jpeg); роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків - друкована версія журналу виходить у чорно-булому форматі; допускається оформлення рисунків у MS-Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми Excel необхідно видалити з файлу всю супутню інформацію та всі аркуші, що не мають відношення до діаграми;

-     основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано уникати підтекстових зносок; він має бути ретельно вичитаний, не містити прихованого тексту, тексту розміченого кольорами;

-     бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді у квадратних дужках ([1], [2-6]) відповідно до списку літератури у алфавітному порядку, уникаючи гіперпосилань, автонумерації та автоматично генерованих кінцевих посилань; список літератури просимо оформляти відповідно до нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Супровідні документи:

-     до статей окремим файлом додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;

-     аспірантам та магістрантам обов’язково додавати рецензію наукового керівника;

-     для часткової компенсації витрат друку видання автори вносять кошти 20 гривень за сторінку (1 USD для закордонних авторів);

Ключові дати:

Термін подачі готових до друку статей – до 15 квітня 2018 року. Матеріали надсилаються до редколегії електронного поштою, а кошти - банківським переказом на карту MasterCard 5168742069237430 (Приватбанк). Вартість публікації також можна оплатити поштовим переказом за адресою: Корнус Анатолій Олександрович, кафедра географії, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 до вказаної вище дати. Всі матеріали просимо надсилати на e-mail: scinotesgeo@ukr.net 

Також матеріали і кошти можна подавати особисто: кафедра загальної та регіональної географії, кімн. 406, вул. Роменська, буд. 87, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, м. Суми. Сторінка журналу http://scinotesgeo.at.ua

Дата виходу друкованої версії журналу травень 2018 року. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці збірника або вимогам до оформлення статей.

Додаткова інформація:

Електронна версія журналу безкоштовна і буде доступна на сайті видання та сайтах-партнерах. Розсилка друкованих примірників збірника здійснюється «Укрпоштою» або «Новою поштою» за рахунок авторів. Довідкова інформація та листування з редколегією за електронною адресою: scinotesgeo@ukr.net