Гасанов С.Л., Гасанов Е.Л. Інноваційна основа дослідження енергоефек­тивного потенціалу і ефективності джерел відновлюваної енергії

Павловська Т.С., Білецький Ю.В., Рудик О.В., Боровець М.Ф. Структура забудованих земель м. Луцька та її динаміка

Корнус А.О.,Третьякова О.М. Радіоактивне забруднення природними радіонуклідами територій нафтогазових родовищ Сумської області

Соколов А. С. Земельные ресурсы Гомельской области: современное состояние и динамика

Мироненко А.О., Корнус А.О. Особливості формування стоку у басейні річки Рибиця

Бова О.В. Важкі метали в ґрунтах лісостепу Сумської області

Фесюк В.О., Кононюк В.П. Особливості сучасного стану ґрунтового покриву Повчанської височини

Мольчак Я.О., Мисковець І.Я., Мисковець О.І. Природно-екологічний стан Волині

Cахнюк Т.В., Корнус А.О. Сучасний стан системи природно-заповідного фонду Лохвицького району Полтавської області

Нетробчук І.М., Миколюк Л.М. Екологічна оцінка та динаміка змін якості води річки Турія у Волинській області

Данильченко О.С., Довгополова І.С. Відходи у Сумській області: динаміка утворення, накопичення та поводження

Данильченко О.С., Михайличенко В.М. Оцінка екологічного стану малої річки Пожні

Корнійчук О.O., Бова О.В. Особливості техногенного забруднення навколишнього середовища в районах Охтирського нафтопромислу

Поручинський В.І., Поручинська І.В., Слащук А.М. Огляд основних екологічних загроз урбанізованого середовища регіонів України

Слюта В.Б., Алекса Є.В., Маловічко Ю.О. Лісомеліоративні заходи боротьби з дефляцією в умовах північного лісостепу на прикладі басейну річки Удай

Петлін В.М. Закономірності ієрархічної організованості природних територіальних систем

Колтун О.В., Колтун В.Р. Геологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому

Слюта В.Б., Гнида А.С., Райська А.Ю. Деякі особливості морфології подів як окремих форм западинного рельєфу

Чир Н.В. Чинники формування геоморфологічної будови басейну річки Вижівка

Сивий М.Я. Ресурси будівельного каміння Хмельницької області

Корнус О.Г., Петренко Л.В. Використання методів кількісного аналізу у географічних дослідженнях (на прикладі географії сфери обслуговування)

Бойко З.В. Структура та рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року

Требін І.С., Корнус О.Г. Деякі аспекти дослідження соціально-культурного обслуговування населення Сумської області

Тодоров В.І., Хомутов В.А. Основні напрями розвитку туризму в Українському Придунав’ї

Тищенко С.В. Становлення сільського зеленого туризму на теренах Житомирщини

Джафарі М. Дослідження ролі туризму у збереженні та сталому розвитку довкілля: географічний підхід

Прасул Ю.І., Чміль Г.О., Шульга М.Є. Паратуристичний потенціал Північно-Східного рекреаційно-туристичного району

Бєлоусова Н.В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні

Вертель В.В. Методичні рекомендації до проведення геологічних екскурсій для учнів закладів загальної середньої освіти на території міста Суми та Сумської області

Пугач А.С., Корнус О.Г. Впровадження STEM-освіти на уроках географії

Мовчан В.В. Особливості роботи сільського вчителя географії з обдарованими учнями

Гаврюшенко Г.В., Мельник І.Г. Методичні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії

НАШІ АВТОРИ