Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і Сумський відділ Українського географічного товариства щороку у травні видають черговий випуск "Наукових записок Сумського державного педагогічного університету. Серія географічні науки" (ISSN 2413-8800). 

Видання «Наукові записки Сумського педагогічного університету» засноване у 1948 р. і називалося «Наукові записки Сумського державного педагогічного інституту». Серія «Географічні науки» видається починаючи з 2005 року як щорічник (у 2005-2009 рр. серія називалася «Екологія i раціональне природокористування»). Протягом 2005-2017 рр. видано 13 випусків, у т.ч. 5 випусків серії «Екологія i раціональне природокористування» і 8 – серії «Географічні науки». 

У збірнику публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

Наш журнал знаходиться у відкритому доступі, який означає, що увесь його зміст доступний безкоштовно для користувачів. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати повні тексти статей журналу, з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та публікацію роботи у цьому журналі, без попереднього дозволу від видавця і автора. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи, а також мають право на її розповсюдження у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови посилання про першу публікацію роботи у цьому журналі.

Збірник зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar, Advanced Sciences Index, ResearchBib, InfoBase Index (IBI Factor за 2016 рік - 3.0), Universal Impact Factor, ESJI, SIS, Journal Index, CiteFactor, MIAR (ICDS 2015 - 3.199, 2016 - 3.301), ERIH PLUS та інших. Імпакт-фактор GIF: 2014 - 0,565, 2015 - 0,654.

  

    

   

      

       

OAJI