Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і Сумський відділ Українського географічного товариства щороку у травні видають черговий випуск "Наукових записок Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" (ISSN 2524-2598 - Online, ISSN 2413-8800 - Print). 

Видання «Наукові записки Сумського педагогічного університету» засноване у 1948 р. і називалося «Наукові записки Сумського державного педагогічного інституту». Серія «Географічні науки» видається починаючи з 2005 року як щорічник (у 2005-2009 рр. серія називалася «Екологія i раціональне природокористування»). Протягом 2005-2017 рр. видано 13 випусків, у т.ч. 5 випусків серії «Екологія i раціональне природокористування» і 8 – серії «Географічні науки». 

У журналі публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

Наш журнал знаходиться у відкритому доступі, який означає, що увесь його зміст доступний безкоштовно для користувачів. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати повні тексти статей журналу, з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та публікацію роботи у цьому журналі, без попереднього дозволу від видавця і автора. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи, а також мають право на її розповсюдження у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови посилання про першу публікацію роботи у цьому журналі.

Збірник зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar (США) – h-індекс = 3, Index Copernicus (Польща) – ICV 2016: 47,85, ResearchBib (Японія), InfoBase Index (Індія) – IBI facror 2016: 3,0, Scientific Indexing Services (США), CiteFactor (США), MIAR (Іспанія) – ICDS 2017: 3.3, Ulrichsweb (США), ERIH PLUS (Норвегія) та інших. 

Починаючи з 2018 р. редакція журналу "Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI.

  Index Copernicus 

   

   

     

       

OAJI