Том 2, випуск 2 (2021)

Мольчак Я.О., Мисковець І.Я. Визначення максимальних витрат дощового стоку в умовах антропогенних змін

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782544

Мамедов А.С., Гасанова Н.И., Ахмедова В.Р. Расчет испарения по уравнению теплового баланса

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782555

Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Особливості формування ґрунтів археологічної пам’ятки неподалік с. Супівка на Вінниччині

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782561

Войтків П.С., Іванов Є.А., Сапошинський Я.Т. Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Мостиського району Львівської області

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782574

Данильченко О.С., Карнаушенко Д.П. Характеристика умов формування стоку річки Сули у межах Сумської області

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782578

Ємельянов В.О., Насєдкін Є.І., Ольштинська О.П., Іванова Г.М., Митрофанова О.А. Геоекологічні аспекти розподілу міді в ґрунтах, атмосферному аерозолі та Дніпровській зависі в межах Запоріжжя

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782586

Наконечний Ю.І., Войтків П.С. Морфологічні особливості ґрунтів заплави ріки Стрий у межах гірської частини Українських Карпат 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782590

Савенко Д.О., Сиксин Ю.А., Корж Р.А. Оцінювання забезпеченості та динаміки використання водних ресурсів Чернігівської області у 2010-2020 роках

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782598

Насєдкін І.Ю. Життя реліктового карсту на прикладі озера Світязь

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782600

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б. Оцінка варіацій змін швидкостей геомеханічних рухів земної кори та їх зв’язку із сейсмічними процесами в Карпатському регіоні

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782606

Слюта В.Б., Лестовнича Т.О., Райська А.Ю. Несприятливі екзогенні процеси в зоні впливу меліоративної системи «Журавка»        

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782616

Корнус О.Г., Корнус А.О., Шищук В.Д., Змисля І.Ф. Сучасний стан захворюваності дитячого населення у сільській місцевості Сумської області на хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4589328

Афоніна О.О. Регіональний ринок послуг вищої освіти: головні тенденції та показники розвитку (на прикладі Чернігівської області)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782618

Соколов А.С. Языковая ситуация в Гомельской области

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782626

Філоненко І.М., Ріпа В.М. Сепаратизм у Великобританії: характеристика основних осередків

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782630

Холявчук Д.І., Шкаєва Д.І. Динаміка людського розвитку України на тлі глобальних кліматичних змін        

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782633

Ганич Н.М., Гаталяк О.М., Стецький В.В. Становлення курорту Любінь Великий на ринку оздоровчо-рекреаційних послуг

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782636

Паньків Н.М. Темний туризм в Україні: факторний аналіз та перспективи розвитку

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782640

Пацюк В.С., Гуда А.О., Казаков В.Л. Кемпінговий туризм як новий напрям на туристичному ринку Криворіжжя

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782642

Ткачук Л.М., Колосова І.В. Медичний туризм: проблеми та перспективи розвитку в Україні та світі

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782646

Балабанов Г.В., Сайчук В.С. Розвиток дисертаційних досліджень з туризму і рекреації в Україні (1992-2020)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782650

Бейдик А.А., Топалова О.И. Старейший романтик географии, натурфилософ и путешественник (к 90-летию со дня рождения Б. Б. Родомана)

Корнус А.О. Видатний вчений-лісівник В.Д. Огієвський (до 160-річчя від дня народження)      

НАШІ АВТОРИ