Редакційна колегія:

Гол. редактор:

Нешатаєв Б.М. (Україна), доктор географічних наук, професор, проф. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка; ORCID iD 0000-0001-9818-8889.

 

Відп. редактори:

Корнус А.О. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, доц. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка; ORCID iD 0000-0002-5924-7812, Scopus Author ID: 57198508125, Web of Science ResearcherID: O-6053-2015.

Сюткін С.І. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, доц. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка; ORCID iD 0000-0002-0871-0993.

 

Члени редколегії:

М.О. Барановський (Україна), доктор географічних наук, професор, зав. кафедри географії Ніжинскього державного університету імені Миколи Гоголя.

Імангулова Т.В. (Казахстан), кандидат педагогічних наук, доц., декан факультету туризму Казахської академії спорту і туризму. Scopus Author ID: 57191279623.

Карачоні Д. (Австралія) доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Північний інститут, Університет Чарльза Дарвіна; Scopus Author ID: 26030445200.

Корнус О.Г. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка; ORCID iD 0000-0001-7469-7291, Scopus Author ID: 57198491514, Web of Science ResearcherID: L-7902-2018.

Міронець Л.П. (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, доц. кафедри загальної біології та екоогії СумДПУ імені А.С. Макаренка; ORCID iD 0000-0002-9741-7157.

Нємець Л.М. (Україна), доктор географічних наук, проф. зав. кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; ORCID iD 0000-0002-7262-2111, Scopus Author ID: 56786611400.

Пирожник І.І. (Польща), доктор географічних наук, професор, проф. кафедри соціально-економічної географії та туризму Поморської академії в Слупську;  Scopus Author ID: 6507451903.

Хільчевський В.К. (Україна), доктор гео­графічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ORCID iD 0000-0001-7643-0304 Scopus Author ID: 6701678708.

Шарухо І.М. (Білорусь), кандидат педагогічних наук, доцент, проф. кафедри природознавства Могильовського державного університету; 

Шищенко П.Г. (Україна), доктор географічних наук, професор, проф. кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.