Редакційна колегія:

Б.М. Нешатаєв, доктор географічних наук, проф. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (гол. редактор);

А.О. Корнус, кандидат географічних наук, доц. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (відп. редактор);

М.О. Барановський, доктор географічних наук, проф. - Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя;

С.І. Сюткін, кандидат географічних наук, доц. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

О.Г. Корнус, кандидат географічних наук; доц. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Л.П. Міронець, кандидат педагогічних наук; доц. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Л.М. Нємець, доктор географічних наук, проф. - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Л.І. Попкова, доктор географічних наук, проф. - Курський державний університет;

В.К. Хільчевський, доктор географічних наук, проф. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

І.М. Шарухо, кандидат педагогічних наук, проф. - Могилівський державний університет імені А. Кулешова

П.Г. Шищенко, доктор географічних наук, проф. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.