Редакційна колегія:

Головний редактор:

Корнус А.О. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, доц. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0002-5924-7812, Scopus Author ID: 57198508125, Web of Science ResearcherID: O-6053-2015.

Заступник головного редактора:

Сегіда К.Ю. (Україна), доктор географічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ORCID iD 0000-0002-1122-8460, Scopus Author ID: 57207849189; Web of Science ResearcherID: E-8347-2019.

Відповідальний секретар: 

Король О.М.  (Україна), кандидат педагогічних наук, ст. викладач. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0003-2881-843X, Scopus Author ID:  , Web of Science ResearcherID: .

Члени редколегії:

Барановський М.О. (Україна), доктор географічних наук, професор, проф. кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя ORCID iD 0000-0002-0771-1126, Scopus Author ID:  ;

Карачоні Д. (Австралія) доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Північний інститут, Університет Чарльза Дарвіна ORCID iD 0000-0003-2564-1536, Scopus Author ID: 26030445200;

Клок С.В. (Україна), кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту НАН України та ДСНС України ORCID iD 0000-0001-8195-5199, Web of Science ResearcherID:  

Кончик Д. (Польща) доктор філософії (хімія довкілля), університет Яна Длугоша в Ченстохові ORCID iD 0000-0002-9945-1420, Scopus Author ID: 12544576200, Web of Science ResearcherID: ;

Корнус О.Г. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0001-7469-7291, Scopus Author ID: 57198491514, Web of Science ResearcherID: AAB-6717-2021;

Міронець Л.П. (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0002-9741-7157, Scopus Author ID:  , Web of Science ResearcherID:  ;

Нємець Л.М. (Україна), доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ORCID iD 0000-0002-7262-2111, Scopus Author ID: 56786611400; Web of Science ResearcherID: E-8259-2019;

Рабії-Дасджерді Г. (Ірландія), доктор філософії (просторове планування і міський розвиток), Університетський коледж Дубліна; ORCID iD 0000-0003-2576-793X, Scopus Author ID: 57205601758, Web of Science ResearcherID: ;

Хільчевський В.К. (Україна), доктор гео­графічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ORCID iD 0000-0001-7643-0304, Scopus Author ID: 6701678708; Web of Science ResearcherID: V-2149-2017;

Чешла M. (Польща), доктор філософії (транспорт і логістика), Сілезький технологічний університет ORCID iD 0000-0003-4566-6554, Scopus Author ID: 55973444400, Web of Science ResearcherID: ;

Шищенко П.Г. (Україна), доктор географічних наук, професор, проф. кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка ORCID iD 0000-0001-9753-433X, Scopus Author ID: 57219326645.