І. ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Корнус А.О., Лисенко І.О. Характеристика снігового покрову Сумської області за результатами спостережень 2005-2017 років

Соколов А.С. Антропогенная трансформация ландшафтов Витебской области и эффективность их охраны в системе особо охраняемых территорий

Мельникова І.В., Бова О.В. Типи лісів Краснопільського району та їх господарське значення

Корнус А.О., Линок Д.В. Гідротермічні особливості мезоклімату Північно-Східного регіону України за результатами спостережень 2005-2016 років

Бова О.В., Корнійчук О.О. Вміст і розподіл обмінних форм важких металів у ґрунтах Лісостепу Сумщини

Данильченко О.С., Гупало С.О. Оцінка природного потенціалу ландшафтних районів Сумської області

Данильченко О.С., Рибальченко А.С. Оцінка геоекологічного стану річки Сумки в межах міста Суми

Бабець М.В. Ландшафти Роменського району

Райська А.Ю., Гнида А.С. Тенденція розвитку мікрозападинних морфоскульптур на меліорованих землях на прикладі осушувальної системи «Кучинівка»

Слюта В.Б., Алекса Є.В. Якісна оцінка змін в природних комплексах України, спричинених водними меліораціями

Єрмак Н.В., Нешатаєв Б.М. Сучасний стан природно-заповідної системи Шосткинського району

Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Еволюція ґрунтів та ландшафтів давнього міста Ольвія на Миколаївщині

Петрушенко Е.С., Горшеніна С.П. Розрахунок стоку води річки Єзуч за рівнянням водного балансу

Барабаш В.В., Горшеніна С.П. Характеристика атмосферних опадів у місті Конотоп

Довгаль Б.М., Бова О.В. Особливості вертикальної (ярусної) структури ландшафтів Конотопського району

Воровка В.П. Парадинамічна організація приморського ландшафтного простору

ІI. ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Афоніна О.О. Аналіз соціально-демографічних параметрів функціонування домогосподарств Чернігівської області

Бартош Є.М., Минець С.С. Визначення впливу географічних чинників на розвиток сепаратистських рухів в Україні

Філоненко О.С., Корнус О.Г. Територіальна структура системи охорони здоров’я Шосткинського району та доступність медичних послуг

Корнус О.Г., Литвиненко О.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Сумської області

Фролов Д.В. Демографічна ситуація у Тростянецькому районі

Демченко Я.А., Корнус О.Г. Регіональні відмінності релігійної активності у Сумській області

Сегіда К.Ю., Паталашка О.О. Застосування кластерного аналізу для дослідження міграційних процесів (на прикладі Північно-Східного економічного району України)

Гусєва Н.В., Задєсєнцев О.М. Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території

IІІ. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ

Чернишова Т.М., Дунаєвська О.Ф. Внесок Житомирського агроекологічного університету у розвиток музейної справи Житомира

Кришталь Г.О. Суспільно-географічна оцінка перспектив розвитку екологічного туризму в Сумській області

Смирнов І.Г. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму)

Сюткін С.І. Суспільно-географічні аспекти вивчення рекреаційного природокористування

ІV. ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ

Колтун О.В. Назви геоморфологічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура

V. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Шевельова О.В., Корнус О.Г. Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках географії та в позакласній роботі

Мовчан В.В., Корнус О.Г., Корнус А.О. Екологічна освіта і виховання у шкільному курсі географії

Данильченко О.С., Ткаченко Н.М. Використання інноваційних методичних прийомів на уроках географії

Плющик Ю.П. Методичні підходи до підвищення мотивації вивчення географії в школі

Мовчан В.В. Участь учнів Гадяцького району в екологічному проекті «Збережемо довкілля разом»

НАШІ АВТОРИ