Етичні норми розроблені на основі Кодексу поведінки та рекомендацій для редакторів журналів, а також Етичного керівництва Комітету з публікаційної етики для експертів-рецензентів (COPE).

Обов’язки Авторів

1. Стаття має містити достатньо інформації і посилань для того, щоб читачі могли точно усвідомлювати її. Шахрайські або завідомо неточні методики й результати є неетичними і неприйнятними. Як оглядові, так і дослідницькі статті та рецензії мають бути точними і об'єктивними.

2. Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальні твори, і у випадку, якщо вони використовували роботу та/або дані чи думки інших авторів, це було належним чином процитовано або взято в лапки. Плагіат у всіх його формах є неетичним і неприйнятним.

3. Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті те ж дослідження в більше ніж одному журналі або первинній публікації. Відправка одного й того ж рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною і неприйнятною.

4. Автор завжди повинен належним чином підтверждувати роботи інших авторів. Автори повинні наводити публікації, які мали вирішальне значення у визначенні характеру опублікованої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, наприклад в розмові, листуванні або обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без письмового дозволу її джерела. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або грантових заявок, не повинна використовуватися без письмового дозволу їх авторів.

5. Авторство має належати усім, хто вніс значний внесок у концепцію, задум, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі, хто вніс значний внесок у статтю, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь у певних суттєвих аспектах дослідницького проекту, повинні бути вказані в якості учасників дослідження. Контактний автор повинен гарантувати, що встановлені співавтори статті, і що вони ознайомились і схвалили остаточний варіант документу й погодилися з його подачею для публікації.

6. Коли автор виявляє суттєву помилку чи неточність в його/її власній опублікованій статті, він/вона повинен оперативно повідомити про це редколегію  і співпрацювати з нею з метою виправлення документу. Якщо редактор чи видавець дізнається від третьої сторони, що опублікована робота містить суттєву помилку, автор повинен негайно виправити документ або надати до редколегії докази правильності/оригінальної статті.