З історії кафедри загальної та регіональної географії

Нетробчук І.М. Оцінка антропогенного навантаження на басейн верхньої Прип’яті в Ратнівському районі Волинської області

Гасанова Н.И., Мусаева М.Р. Наводнения в нижнем течении реки Кура и их последствия

Нешатаев Б.Н. Колонизация Сумского Приднепровья в XVII-XVIII вв. и трансформация его ландшафтов

Корнус А.А. Подходы к обеспечению репрезентативности сети особо охраняемых природных территорий Украины

Бова O.В. Трансформация химического состава растительности в зоне техногенеза Сумского промышленного узла

Вороничев А.А., Максимова Н.Б. Направленность изменения структурно-агрегатного состава пахотных почв в сравнении с целинными аналогами (на примере юго-запада Алтайского края)

Гузак Л.І., Андрусяк Н.С. Особливості спорудження та застосування штучних перепадів на малих річках НПП «Вижницький»

Мовчан В.В. Характер антропогенного навантаження на природні комплекси долинно-річкової системи Псла в середній течії

Денисенко Ж.В., Чайка В.В. Кліматична характеристика Сумського району

Приходько О.О., Корнус О.Г. Сучасний стан машинобудівного комплексу Сумської області

Афоніна О.О. Територіальна організація культурно-освітнього комплексу Чернігівської області

Сюткін С.І., Панова О.О. Гендерний портрет Сумщини

Лугова А.С., Сюткін С.І. Суспільно-географічне дослідження ринку праці Сумської області

Джавадов В.Н. Экономико-географические проблемы развития аграрной промышленности в Кубинско-Хачмазском экономическом районе

Данильченко О.С. Динаміка водокористування в Сумській області

Голосніченко А.Б., Корнус О.Г. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України

Павлюк С.М. Ретроспективне дослідження рекреаційно-туристичного природокористування Івано-Франківської області впродовж XVI-XX століття

Корнійко Г.П., Леонтьєва Г.Г. Туристична привабливість містечок України

Малофєєва О.В. Інвестиційна привабливість туристичної діяльності в Херсонській області

Sydorenko G.Y. The Legacy оf London Olympic Games 2012: What Remains After the Games?

Микаилов А.М. Влияние эндогенных геолого-геоморфологических процессов на опустынивание ландшафтов территории Куринской впадины

Берсим І.О. Інтерпретація та статистична обробка геолого-геофізичних даних ймовірнісно-статистичними методами з використанням систем автоматизованого проектування на прикладі факторного аналізу у середовищі MATHCAD

Соколов А.С. Анализ и картографирование пространственной неоднородности размещения населения Беларуси

Автори / Авторы / Authors

Зміст / Cодержание / Content