Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і Сумський відділ Українського географічного товариства щороку у травні видають черговий випуск "Наукових записок Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" (ISSN 2524-2598 - Online, ISSN 2413-8800 - Print). 

У журналі публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів (крім авторів з Російської Федерації та Білорусі).

Наш журнал знаходиться у відкритому доступі, який означає, що увесь його зміст доступний безкоштовно для користувачів. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати повні тексти статей журналу, з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та публікацію роботи у цьому журналі, без попереднього дозволу від видавця і автора. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи, а також мають право на її розповсюдження у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови посилання про першу публікацію роботи у цьому журналі.

Примірники журналу надсилаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Журнал зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: OpenAIRE (Греція), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), ResearchBib (Японія), MIAR (Іспанія), Ulrichsweb (США), ERIH PLUS (Норвегія), DOAJ (Щвеція) та інших. 

Починаючи з 2018 р. редакція журналу "Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.