Зубкович І.В., Мартинюк В.О. Особливості ландшафтної структури Волинського Полісся (за результатами польових досліджень на ключових ділянках)    

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3727228

Мольчак Я.О., Мисковець І.Я. Сучасний екологічний стан міста Ковеля

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3692354

Бова О.В. Основні риси масопотоків деяких важких металів у лісостепових ландшафтах Сумського Придніпров’я   

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3738427

Микаилов А.М. Роль засоления почв в опустынивании ландшафтов Куринской впадины

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762256

Данильченко О.С., Герасименко М.М. Водно-болотні угіддя як унікальні об’єкти (на регіональному та локальному рівнях)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3911150

Данильченко О.С., Гавриш В.В., Винарчук О.О. Стійкість поверхневих вод Сумської області

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762324

Насєдкін І.Ю., Слюта В.Б., Савенко Д.О., Данченко О.С., Палінкаш В.І., Шевкопляс Т.Ю. Ювелірно-виробні і виробні камені геологічної колекції кафедри географії національного університету «Чернігівський колегіум» імені T. Г. Шевченка

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762387

Лементарчук Ю.О., Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762459

Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Палеопедологічні дослідження ґрунтів двошарового поселення неподалік с. Кривохижинці на Вінниччині

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762571

Вертель В.В., Вертель Г.І.  «Урочище Крейдище» – потенційна геологічна пам’ятка природи

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3762989

Корнус О.Г., Корнус А.О., Шищук В.Д., Логвин Г.О. Первинна захворюваність і поширеність хвороб системи кровообігу та їх роль як причин смертності населення Сумської області

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3661431

Джаман М.О. Залежність формування територіально-суспільної системи від економічного простору

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3722438

Гоженко Л.П., Сюткін С.І. Соціально-географічний аналіз регіональної ідентичності населення Сумщини

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3783559

Логвинова М.О. Просторово-часові особливості внутрішнього переміщення населення в Україні

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3746012

Микитчин О.І., Величко О.О. Аналіз сільськогосподарського освоєння території Дрогобицького району засобами ГІС

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3763002

Клименко А.В., Клюєнко О.В. Трансформація ландшафтів території ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України в історичному аспекті

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3766209

Клименко А.В., Клюєнко О.В. Експозиція «Гірський сад» в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка – приклад альпійського садово-паркового ландшафту

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3766323  

Колтун О.В. Вибрана наукова географічна періодика 2019 року: аналіз авторства статей

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3763013

Мельникова І.В., Влезько О.М. Особливості організації роботи студентів коледжу з картографічними матеріалами

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3750190

Мовчан В.В. Вивчення сучасного впливу природних умов на формування гідрологічного режиму річок, як напрям краєзнавчо-дослідницької роботи (на прикладі ділянки річки Хорол в північній частині Полтавської області)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3824611

НАШІ АВТОРИ