Редакційна колегія:

Головний редактор:

Корнус А.О. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, доц. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0002-5924-7812, Scopus Author ID: 57198508125, Web of Science ResearcherID: O-6053-2015.

Заступник головного редактора:

Сегіда К.Ю. (Україна), доктор географічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ORCID iD 0000-0002-1122-8460, Scopus Author ID: 57207849189; Web of Science ResearcherID: E-8347-2019.

Відповідальний секретар: 

Король О.М.  (Україна), кандидат педагогічних наук, ст. викладач. кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0003-2881-843X, Scopus Author ID: 57218827420, Web of Science ResearcherID: GQP-2959-2022.

Члени редколегії:

Барановський М.О. (Україна), доктор географічних наук, професор, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ORCID iD 0000-0002-0771-1126, Scopus Author ID: 57224930644;

Воровка В.П. (Україна), доктор географічних наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ORCID iD 0000-0001-7658-5939, Scopus Author ID: 56451119300; Web of Science ResearcherIDs: ABC-9015-2020, CFL-4421-2022;

Карачоні Д. (Австралія) доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Північний інститут, Університет Чарльза Дарвіна ORCID iD 0000-0003-2564-1536, Scopus Author ID: 26030445200;

Клок С.В. (Україна), кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту НАН України та ДСНС України ORCID iD 0000-0001-8195-5199, Web of Science ResearcherID: CYQ-8963-2022

Кончик Д. (Польща) доктор філософії (хімія довкілля), університет Яна Длугоша в Ченстохові ORCID iD 0000-0002-9945-1420, Scopus Author ID: 12544576200, Web of Science ResearcherID: AAH-6277-2020;

Корнус О.Г. (Україна), кандидат географічних наук, доцент, кафедра загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0001-7469-7291, Scopus Author ID: 57198491514, Web of Science ResearcherID: AAB-6717-2021;

Кисельов Ю.О. (Україна), доктор географічних наук, професор, Уманський національний університет садівництва ORCID iD 0000-0003-0530-1892, Scopus Author ID: 57216789627, Web of Science ResearcherIDs: DBF-8586-2022, FDV-4668-2022, CZD-7813-202

Міронець Л.П. (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, СумДПУ імені А.С. Макаренка ORCID iD 0000-0002-9741-7157, Scopus Author ID: 57218569436, Web of Science ResearcherID: ABD-0755-2022;

Нємець Л.М. (Україна), доктор географічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ORCID iD 0000-0002-7262-2111, Scopus Author ID: 56786611400; Web of Science ResearcherID: E-8259-2019;

Рабії-Дасджерді Г. (Ірландія), доктор філософії (просторове планування і міський розвиток), Університетський коледж Дубліна; ORCID iD 0000-0003-2576-793X, Scopus Author ID: 57205601758, Web of Science ResearcherID: AAB-7060-2021;

Чешла M. (Польща), доктор філософії (транспорт і логістика), Сілезький технологічний університет ORCID iD 0000-0003-4566-6554, Scopus Author ID: 55973444400, Web of Science ResearcherID: AAC-3914-2019.