Оригінальність та плагіат: перевірка авторів чи вони створили та написали цілком оригінальний твір – стандартна процедура у "Наукових записках Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки". Після подання рукопису співробітники редакції розглядають подання, яке спочатку оцінюються відповідальним редактором на предмет оригінальності, плагіату та наукових недоліків. Журнал не має толерантності до плагіату; Наукові записки дотримуються миттєвої політики щодо відхилення отриманих документів з показником плагіату більше 25%. Отже, всі автори повинні перевірити свої документи перед тим, як їх подати, аби упевнитись у дотриманні нашої політики проти плагіату.

Посилання: якщо автори використовують твір та/або дані з інших джерел, це має бути належним чином наведено або процитовано, як про це сказано у рекомендаціях для авторів «Наукових записок Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки».

Походження даних: редколегія може попросити авторів надати доступ до вихідних/необроблених даних, пов’язаних із поданням, під час редакційного огляду рукопису. Тому авторам слід бути готовим надати такі дані або доступ до них, включаючи загальнодоступний.

Повторна або подвійна публікація роботи: «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки» працюють за принципом, що автор не повинен публікувати рукописи, які по суті описують одне і те ж дослідження. Журнал не публікує подібні матеріали або такі, що незначно відрізняються тих, що уже опубліковані в інших журналах чи первинних публікаціях.

Визнання джерел: серйозне та належне підтвердження.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів: «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки» очікують, що всі матеріали включатимуть розкриття всіх пов’язаних з конфліктом інтересів стосунків.

Помилки після публікації та радикальна зміна поглядів у опублікованих працях: «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки» працюють з розумінням того, що коли автор радикально змінює наукову точку зору або виявляє істотну помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, автор зобов’язаний негайно повідомити про це редакційну колегію, щоб допомогти вилучити статтю або виправити її.

Стандарти презентації робіт: «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки» очікують, що всі автори, а особливо автори оригінальних досліджень, представлять точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивне обговорення її важливості як стандартної наукової процедури.

Запобігання плагіату: для запобігання та боротьби з плагіатом у цьому журналі використовується антиплагіатні системи, рекомендовані науковою бібліотекою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.