Корнус А.О., Нешатаєв Б.М., Сюткін С.І. 50-річний ювілей Сумського відділу Українського географічного товариства

Тарасюк Н.А., Процан І.В. Ресурси поверхневих вод Локачинського району як чинник збалансованого розвитку

Соколов А.С. Региональные особенности геоэкологического состояния Витебской и Брестской областей Белоруссии

Макієвська В.А., Бова О.В. Дегуміфікація грунтів Лісостепу Сумської області

Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Зміни грунтів і ландшафтів за даними комплексних досліджень багатошарового кургану неподалік с. Бурти на Черкащині

Данильченко О.С., Гавриш В.В. Водні ресурси Сумської області та їх використання

Данильченко О.С., Герасименко М.М. Причини та наслідки заболочення території Сумської області

Вакал А.П., Скляр А.В. Ґрунти Русанівської сільської ради Липоводолинського району Сумської областi

Яцунда О.Г., Колтун О.В. Гідрографія Жовкви у ХVІІІ-ХХ століттях

Корнус А.О., Кругліченко М.М., Корнус О.Г. Географічні аспекти розміщення родовищ рідких паливних корисних копалин у Сумській області

Слюта В.Б., Палінкаш В.І., Данченко О.С. Прояв окремих несприятливих екзогенних процесів в басейні та береговій зоні водосховищ р. Смош

Петровська М.А., Карасюк І.С. Оцінка рівня сприятливості умов проживання населення Волинської області

Корнус О.Г., Корнус А.О., Шищук В.Д., Терехов А.М. Нозогеографічна оцінка території Сумської області за захворюваністю населення на артрози

Сюткін С.І. Вплив науково-технічної революції на галузеву і територіальну структуру світового господарства

Чир Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Туристична інфраструктура Рожищенського району Волинської області як інструмент туристичної привабливості території

Бєлоусова Н. В., Новаковська І. О. Розвиток інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні

Вертель В.В. Геологічні екскурсії як ефективний засіб розвитку пізнавальної компетентності вихованців закладу позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого спрямування

Авраменко В.В. Формування hard і soft навичок у процесі науководослідницької діяльності в гуртку «Юні географи»

Данильченко О.С., Жакунець Н.М. Особливості використання інтерактивних методів під час вивчення географії в 7 класі

НАШІ АВТОРИ